ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງເວບໄຊທ໌

› ອອນລາຍ :1
› ມື້ນີ້ :39
› ມື້ວານນີ້ :27
› ອາທິດນີ້ :39
› ເດືອນນີ້ :499

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງ : 506983
ເວບໄຊທ໌ເປີດມາໄດ້ 2020 ວັນ
250 ຄົນ / ວັນ

ຮ່ວມມື ASEAN-Japan


ລາວເຊີດ Partners

ເລືອກພາສາ (Language)

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ ລາວເຊີດ

  

Poster ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ

ປີ 2017

ປີ 2016

ເບີ່ງທັງໝົດ

ການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແມ່ນ ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ເຂົ້າໃນລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ມີມາດຕະການປ້ອງກັນສະເພາະ ຫຼື ເພື່ອລັກເອົາຂໍ້ມູນທາງດ້ານການຄ້າ, ດ້ານການເງິນ, ຄວາມລັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ.

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາດ້ານນະໂຍບາຍ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີສາກົນShare to Facebook ພິມ

       

        ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-7 ກັນຍາ 2018  ທ່ານ ສຸດສາຄອນ ພົມມະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າ ສູນສະກັດກ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຈາກ ສູນລາວເຊີດ, ວິຊາການຕ່າງໜ້າຈາກ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້: ນະໂຍບາຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີສາກົນ ແລະ ການທູດ ສຳລັບ ບັນດາປະເທດ CLMV ທີ່ ສຽມລຽບ, ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບຈັດໂດຍ ອົງການ ICT4Peace ຊຶ່ງໄດ້ເຊີນ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ CERT, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງບັນດາປະເທດ CLMV ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 35 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອປຶກສາຫາລືວຽກງານຮ່ວມກັນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

        ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃສ່ການປຶກສາຫາລືວຽກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໜາຍ ດ້ານຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນປະສົບການ, ການສ້າງກິດຈະກຳ ທີ່ເປັນການສົ່ງເສີມການປະສານງານຮ່ວມມືກັນຂອງບັນດາປະເທດ CLMV ໃຫ້ຮັດແໜ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ. ພ້ອມທັງການນໍາສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງການສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະ ການສ້າງນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງ ພ້ອມທັງເປັນການເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ອານຸພາກພື້ນ ໂດຍຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດທາງດ້ານໄຊເບີ ຂອງບັນດາປະເທດ CLMV ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ, ວາງທິດທາງໃນການສ້າງບັນດານິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະ ສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການສື່ສານລະຫວ່າງປະເທດ.