ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງເວບໄຊທ໌

› ອອນລາຍ :1
› ມື້ນີ້ :37
› ມື້ວານນີ້ :27
› ອາທິດນີ້ :37
› ເດືອນນີ້ :497

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງ : 506960
ເວບໄຊທ໌ເປີດມາໄດ້ 2020 ວັນ
250 ຄົນ / ວັນ

ຮ່ວມມື ASEAN-Japan


ລາວເຊີດ Partners

ເລືອກພາສາ (Language)

ຊ່ອງທາງຕິດຕາມ ລາວເຊີດ

  

Poster ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ

ປີ 2017

ປີ 2016

ເບີ່ງທັງໝົດ

ການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແມ່ນ ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ເຂົ້າໃນລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ມີມາດຕະການປ້ອງກັນສະເພາະ ຫຼື ເພື່ອລັກເອົາຂໍ້ມູນທາງດ້ານການຄ້າ, ດ້ານການເງິນ, ຄວາມລັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ.

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຜ່ານຮ່າງ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີShare to Facebook ພິມ

        Policy

        ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2017, ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດ​ກວ້າງຜ່ານ​ຮ່າງ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມ ໂດຍ ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເປັນກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະຄືດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ນໍາກັນດີແລ້ວວ່າ: ໃນປັດຈຸບັນ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ການບໍລິຫານຈັດການ, ການໃຫ້ບໍລິການ, ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບອິນເຕີເນັດທີ່ບໍ່ມີພົມແດນ, ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງປະໂຫຍດອັນມະຫາສານມາສູ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງໂລກ.

        ສໍາລັບຢູ່ປະເທດເຮົາ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ, ລະບົບສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມມີຄວາມກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່ານັບມື້ດີຂຶ້ນ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ກໍ່ໄດ້ກາຍເປັນກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ ແລະ ຈໍາເປັນໃນສັງຄົມ. ສະນັ້ນ, ການສ້າງ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຊ່ວຍພັກດັນໃຫ້ທຸກຂະແໜງການທີ່ນໍາໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນງານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປົກປ້ອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດຂະແໜງ ການ ປທສ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນແລວທາງໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ວິທີການດໍາເນີນງານດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂອງສາກົນ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຈໍາເປັນດັ່ງກ່າວ ທາງລັດຖະບານ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະກໍຄື ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຂຶ້ນ, ຊຶ່ງການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີເວລາໃນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາເຊື່ອແນ່ວ່າບັນດາເນື້ອໃນຂອງຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງອຸດົມສົມບູນ ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາໄດ້ມີການຮີບໂຮມ, ປຽບທຽບ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເອົາບົດຮຽນຈາກນະໂຍບາຍ ແລະ ບົດແນະນໍາ ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນຂອງຫຼາຍປະເທດ ມາຮວບຮວມເປັນເນື້ອໃນຂອງນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບົດແນະນໍາຂອງອົງການໂທລະຄົມສາກົນ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂອງປະເທດອິນເດຍ.

        ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນ ສ້າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກໍານົດແລວທາງການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອປ້ອງກັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສໍາຄັນ (Critical Information Infrastructure Protection “CIIP”) ຂອງປະເທດ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມປອດໄພການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ການປະຕິບັດພັນທະການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາດ້ານໄອຊີທີ ຂອງອາຊຽນ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ແລະ ວິໄສທັດຂອງ ຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຮອດປີ 2030.