ແຈ້ງເຕືອນແລະຂໍ້ແນະນຳຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ

ແຈ້ງເຕືອນ ການຫຼອກລວງຜ່ານທາງ Facebook Messenger ໃຫ້ເຫຍື່ອໂອນເງິນໃຫ້

ໃນໂລກອອນລາຍກຳລັງມີການແຜ່ລະບາດຂອງຂໍ້ຄວາມຫຼອກລວງ ທີ່ສົ່ງຫາຜູ້ໃຊ້ Facebook ຜ່ານທາງ Facebook Messenger ເພື່ອຈະຫຼອກລວງວ່າເຫຍື່ອຈະໄດ້ຮັບເງິນເປັນຈຳນວນຫຼາຍລ້ານໂດລາ, ແຕ່ມີເງື່ອນໄຂວ່າ ໃຫ້ເຫຍື່ອໂອນເງິນຄ່າພາສີໃນການຮັບເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ.

News Images: fb_f1.jpg

News Images: fb_f2.jpg

News Images: fb_f3.jpg  News Images: fb_f4.jpg

ຮູບພາບຕົວຢ່າງຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບ

Credit: ເຈົ້າຂອງບັນຊີ Facebook ຊື່ ບອຍ ພູນສຸກຈະເລີນສິນ

 

ວິທີການຫຼອກລວງແມ່ນ ຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາເຫຍື່ອທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ ໂດຍຫຼອກວ່າຕົນເອງນັ້ນເຈັບປ່ວຍກຳລັງຈະເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ (ຕາຍ) ໃນໄວໆນີ້ ແຕ່ມີມໍລະດົກຈຳນວນຫຼາຍລ້ານໂດລາທີ່ບໍ່ມີໃຜເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ຕົນເອງນັ້ນບໍ່ມີລູກຫຼານ ຫຼື ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຈະມາຮັບມໍລະດົກກ້ອນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຢາກຈະມອບໃຫ້ເຫຍື່ອເພື່ອເອົາໄປນຳໃຊ້ໃນດ້ານຕ່າງໆຕາມທີ່ຕົນເອງລະບຸໄວ້ ແລະ ຕາມທີ່ເຫຍື່ອຢາກຈະໃຊ້, ແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນກ້ອນນັ້ນ ຈະຫຼອກໃຫ້ເຫຍື່ອໂອນເງິນຈຳນວນໜຶ່ງໄປເຂົ້າບັນຊີທີ່ຕົນເອງບອກ ໂດຍອ້າງວ່າເປັນຄ່າພາສີໃນການຮັບເງິນມໍລະດົກຈຳນວນມະຫາສານນັ້ນ ຊຶ່ງເງິນຈຳນວນທີ່ເປັນຄ່າພາສີນັ້ນ ຖືວ່າເປັນຈຳນວນໜ້ອຍຫຼາຍຖ້າທຽບກັບເງິນມໍລະດົກທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບາງຄົນທີ່ໜ້າມືດຕາມົວ ແລະ ຂາດສະຕິ ຍ້ອນຢາກໄດ້ຂອງຄົນອື່ນມາເປັນຂອງຕົນເອງ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕົກເປັນເຫຍື່ອໄດ້. ຖ້າຫາກມີສະຕິພຽງເລັກນ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າ ຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່າວມານັ້ນເປັນການຫຼອກລວງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ນອກຈາກ ວິທີການຫຼອງລວງດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີອີກຫຼາຍໆວິທີທີ່ຜູ້ບໍ່ຫວັງດີໃຊ້ ເພື່ອຫຼອກລວງຜູ້ໃຊ້ Facebook ໃຫ້ຫຼົງເຊື່ອ.

ຂໍ້ແນະນຳໃນການປ້ອງກັນ 

  1. ບໍ່ຄວນຕອບຮັບຄຳຂໍເປັນໝູ່ຈາກຜູ້ໃຊ້ Facebook ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
  2. ຄວນກວດສອບທີ່ໄປທີ່ມາຂອງຜູ້ໃຊ້ບັນຊີທີ່ໜ້າສົງໄສ ເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນນັ້ນ.
  3. ມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ ພິຈາລະນາ ຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບ.
  4. ຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນ Facebook ໃຫ້ເໝາະສົມ, ຂໍ້ມູນໃດທີ່ຄວນຈະເປີດເຜີຍ ແລະ ຂໍ້ມູນໃດທີ່ຄວນປິດບັງໄວ້.
  5. ຖ້າພົບເຫັນຂໍ້ຄວາມໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ Block ຜູ້ໃຊ້ບັນຊີນັ້ນທັນທີ.
  6. ບໍ່ຄວນໃຫ້ຂໍ້ມູນໃດໆແກ່ຄົນແປກໜ້າ ທີ່ທ່ານຫາກໍ່ຮູ້ຈັກຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.