ແຈ້ງເຕືອນແລະຂໍ້ແນະນຳຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ

ແຈ້ງເຕືອນ ພົບເຫັນເບີແປກໂທເຂົ້າມາເບີຂອງທ່ານ ຫ້າມໂທກັບເດັດຂາດ ເພາະທ່ານອາດຈະເສຍເງິນຄ່າໂທໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ

ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ເກີດມີເຫດການຈາກຜູ້ນຳໃຊ້ໂທລະສັບຫຼາຍເຄືອຂ່າຍໃນ ສປປ ລາວ ພົບເຫັນເບີແປກໂທເຂົ້າມາ ປະມານ 1 ວິນາທີ ແລ້ວວາງສາຍ ແລະ ເກືອບວ່າທັງໝົດແມ່ນເບີໂທມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເຫດການເຫລົ່ານີ້ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວກັບຫຼາຍປະເທດ ໃນຊ່ວງເດືອນ ເມສາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ລະມັດລະວັງ ຖ້າຫາກມີສາຍໂທເຂົ້າໂທລະສັບມືຖື 1 ຄັ້ງ ແລ້ວຢຸດໄປ ໃຫ້ສັນນິຖານວ່າເປັນສະແກມ (Scam). ສາຍໂທເຂົ້າດັ່ງກ່າວຈະໂທເຂົ້າມາມືຖືເຮົາ ເພື່ອຢາກໃຫ້ເຮົາໂທກັບ ຖ້າຫາກຫຼົງໂທກັບອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າບໍລິການຈໍານວນຫຼາຍກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຮົາຮັບສາຍທັນ ກໍ່ຈະບໍ່ມີຄ່າບໍລິການໃດໆເກີດຂຶ້ນ.

ສະແກມ (Scam) ໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນໝາຍເຖິງສະແກມປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງ Pay Per Call ໂດຍຈະໂທເຂົ້າມາດັງພຽງຄັ້ງດຽວແລ້ວຕັດສາຍ ຫວັງໃຫ້ເຫຍື່ອໂທກັບ.

News Images: paypercall.jpg