ແຈ້ງເຕືອນແລະຂໍ້ແນະນຳຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ

News Images: blog_en_2905_heres-how-android-users-can-detect-spyware.jpg

          ນັກວິໄຈຂອງ ESET ໄດ້ອອກລາຍງານກ່ຽວກັບການພົບເຫັນແອັບພິເຄຊັ່ນທີ່ລັກຝັງ Spyware ເຖິງ 42 ແອັບພິເຄຊັ່ນ ຊຶ່ງມີຈໍານວນດາວໂຫຼດໄປແລ້ວ ເຖິງ 8 ລ້ານຄັ້ງ.

          ESET ໄດ້ວິເຄາະລົງເລິກເຖິງຄວາມສາມາດຂອງ Spyware ດັ່ງກ່າວ ແລະ ເຫັນວ່າມີພຶດຕິກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການສະແດງໂຄສະນາແບບເຕັມໜ້າຈໍ ໂດຍມີໄລຍະເວລາທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ, ການລຶບ Shortcut  ຂອງໂຕເອງອອກໄປ ຫຼື ການຮຽນແບບແອັບພິເຄຊັ່ນຂອງ Facebook ຫຼື Google ຊຶ່ງໃນນີ້ຍັງມີການລັກສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນກັບໄປ. ນອກຈາກນີ້, ນັກວິໄຈຍັງຄົ້ນພົບວ່າແອັບພິເຄຊັ່ນ ມີການກວດສອບວ່າອຸປະກອນໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຊີເວີ Google ຫຼື ບໍ່ ເພື່ອປ້ອງກັນການກວດສອບ ຊຶ່ງຖ້າຫາກພົບເຫັນວ່າມີການກວດສອບຈາກກົນໄກດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ Google ກໍ່ຈະບໍ່ສະແດງຟັງຊັ່ນຂອງ Adware ອອກມາໃຫ້ເຫັນ.

          ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນ ນັກວິໄຈໄດ້ແຈ້ງເຕືອນການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໄປຫາ Google ແລະ ໄດ້ລຶບ ແອັບພິເຄຊັ່ນເທິງ Play Store ອອກແລ້ວ, ແຕ່ນັກວິໄຈຄິດວ່າຍັງຈະມີແອັບພິເຄຊັ່ນເຫຼືອຢູ່ເທິງແຫຼ່ງດາວໂຫຼດຂອງ Third-Party ອື່ນອີກ ໂດຍແອັບພິເຄຊັ່ນຂ້າງຕົ້ນມີຫຼາຍໝວດ ເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ Video Downloader Master, Ringtone Maker Pro, Sevelnsta ແລະ Tank Classic…

          ສຳລັບຜູ້ທີຂຽນແອັບພິເຄຊັ່ນເຫຼົ່ານີ້ ຈາກການສືບສວນຂອງນັກວິໄຈຄາດຄະເນວ່າຈະເປັນນັກສຶກສາຄົນ ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງນັກວິໄຈສາມາດຍ້ອນຮອຍກັບໄປໄດ້ເຖິງບັນຊີ GitHub, YouTube ແລະ Facebook.

 

ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດຕິດຕາມລາຍງານຕົ້ນສະບັບໄດ້ທີ່:

https://www.welivesecurity.com/2019/10/24/tracking-down-developer-android-adware

 

ເອກະສານອ້າງອີງ:

  1. https://techcrunch.com/2019/10/24/millions-dozens-android-apps-adware/ 
  2. https://www.zdnet.com/article/vietnamese-student-behind-android-adware-strain-that-infected-millions/