ແຈ້ງເຕືອນແລະຂໍ້ແນະນຳຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ

ລະວັງມັນແວ (Malware) ໃນ Facebook messenger ຖ້າຫາກວ່າກົດເຂົ້າໄປຈະຕິດມັນແວ ອາໄສເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຫຍື່ອຂຸດເງິນດີຈີຕອນ “Monero”

News Images: msg1.jpg

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ໃຜທີ່ໃຊ້ Facebook Messenger ຫຼື ແຊັດຜ່ານ Inbox ຕ້ອງລະວັງໃນການຮັບໄຟລ໌ ຫຼັງຈາກນັກວິໄຈດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂອງບໍລິສັດ Trend Micro ຄົ້ນພົບມັນແວ (Malware) “Digmine” ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ເພື່ອອາໄສເຄື່ອງທີ່ຕິດມັນແວຊ່ວຍຂຸດເງິນສະກຸນດີຈີຕອນ (Digital) ຊື່ວ່າ “Monero” ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມບັນຊີ Facebook ໄດ້ຢ່າງສົມບູນອີກດ້ວຍ.

News Images: msg2.jpg

ຜົນກະທົບ 

          ມັນແວຈະອາໄສເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຫຍື່ອຂຸດເງິນສະກຸນດີຈີຕອນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຊ້າລົງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ກະຈາຍມັນແວເປັນວົງກວ້າງອີກດ້ວຍ.

ລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ໄຟລ໌ມັນແວມີລັກສະນະຄ້າຍຄືຄິບວີດີໂອ ແຕ່ກົດເຂົ້າໄປແລ້ວຈະຕິດມັນແວ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍໄປຫາໝູ່ເພື່ອນຂອງຕົນເອງໃນ Facebook ຊຶ່ງຈະແຜ່ກະຈາຍຜ່ານຄອມພິວເຕີ PC ທີ່ໃຊ້  Chrome ໃນການເຂົ້າເວັບໄຊ, ສ່ວນໃນມືຖືແມ່ນມັນແວຈະບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້

News Images: msg3.jpg

ຂໍ້ແນະນຳໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂ

ເວລາທີ່ໄດ້ຮັບໄຟລ໌ແປກໆບໍ່ຄວນກົດດາວໂຫຼດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຈາກໄຟລ໌ມັນແວທີ່ລະບາດຜ່ານທາງ Facebook Messenger.

ເອກະສານອ້າງອີງ:

  1. https://www.it24hrs.com/2017/malware-on-facebook-messenger-cryptocurrency/
  2. http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/digmine-facebook-messenger-cryptocurrency-mining-malware-monero-bitcoin-a8125021.html