ລໍາດັບ     
ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ຈໍານວນວັນ
1 ພື້ນຖານລະບົບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພ 5
2 ການສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ 5
3 ການຕິດຕັ້ງ Website, Database ແລະ Mail Server 5
4 Log file Analysis Website log, Port, Protocol, IP Source 5
5 ການນໍາໃຊ້ອີເມວໃຫ້ປອດໄພດ້ວຍ PGP 5
6 ກວດ​ກາ​ຊ່ອງ​ໂຫວ່​ລະ​ບົບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ Scan Network 5
7 ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Windows ແລະ Linux 5
8 ການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບກວດຈັບການໂຈມຕີ IDS/IPS 5
9 ການປ້ອງກັນໄວຣັສ ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ 5
10 ການສະແກນຊ່ອງໂຫ່ວເຄືອຂ່າຍ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນໄພຄຸກຄາມທາງເຄືອຂ່າຍ 5
11 ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເຈາະລະບົບ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ
5
12 ການປະເມີນ ແລະ ກວດກາລະບົບຄວາມປອດໄພໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍ ( Network Security and Penetration Test) 5
13 ການປະເມີນ ແລະ ການກວດກາລະບົບຄວາມປອດໄພ ໃນເນັດເວີກ ແລະ ຄອມພິວເຕີ 5
14 ພັດທະນາແອັບພິເຄຊັ່ນ ໃນລະບົບ Android ແລະ iOS  5