ຊ່ອງທາງໃນການຕິດຕໍ່

 • ທາງອີເມວ
 •    ອີເມວ : report [ at ] laocert.gov.la
     ໝາຍເລກກະແຈ (Key ID) : 0xEA1EB592
     ປະເພດຂອງກະແຈ (Key Type) : RSA
     ວັນທີ່ໝົດອາຍຸ (Expiry Date) : 02-July-2020
     ຂະໜາດຄວາມຍາວ (Key Size) : 2048
     Fingerprint : 9D6C 609D 70B5 7FE0 BA8E B0CB 8856 C2A7 EA1E B592
     ດາວໂຫຼດກະແຈ (Download Key) : ດາວໂຫຼດ

 • ທາງໂທລະສັບ
 •    ໂທ: +856-30-5764222
     ແຟັກ: +856-21-254508

 • ສົ່ງທາງແບບຟອມ
 •