ກິດຈະກຳ ລາວເຊີດ > ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບ ວິຊາການ ປທສ ສອງແຂວງພາກເໜືອ ຮູບຕໍ່ໄປ ຮູບສຸດທ້າຍ
training_pmpt1.jpeg
ວັນທີ່: 20 July 2018
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: LaoCERT
ຂະໜາດຮູບ: 1280 x 960 pixels
ຂະໜາດໄຟລ໌: 108.34kB
ຄຳຄິດເຫັນ: 0
ການຈັດອັນດັບ: ບໍ່ມີ
ຈຳນວນຂອງການເປີດຮູບ: 197