ກິດຈະກຳ ລາວເຊີດ > ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບ ວິຊາການ ປທສ ສອງແຂວງພາກເໜືອ ຮູບທຳອິດ ຮູບກ່ອນໜ້າ
training_pmpt2.jpeg
ວັນທີ່: 20 July 2018
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: LaoCERT
ຂະໜາດຮູບ: 1250 x 833 pixels
ຂະໜາດໄຟລ໌: 232.29kB
ຄຳຄິດເຫັນ: 0
ການຈັດອັນດັບ: ບໍ່ມີ
ຈຳນວນຂອງການເປີດຮູບ: 263