ກິດຈະກຳ ລາວເຊີດ > ລາວ​ເຊີດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຮູບທຳອິດ ຮູບກ່ອນໜ້າ ຮູບຕໍ່ໄປ ຮູບສຸດທ້າຍ
xayya.jpg
ວັນທີ່: 15 March 2019
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຂະໜາດຮູບ: 800 x 533 pixels
ຂະໜາດໄຟລ໌: 127.17kB
ຄຳຄິດເຫັນ: 0
ການຈັດອັນດັບ: ບໍ່ມີ
ຈຳນວນຂອງການເປີດຮູບ: 95