ກິດຈະກຳ ລາວເຊີດ > ລາວເຊີດ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ 04 ແຂວງ ພາກໃຕ້ ຮູບຕໍ່ໄປ ຮູບສຸດທ້າຍ
hepl_flooding_victim_01.jpeg
ວັນທີ່: 24 September 2019
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຂະໜາດຮູບ: 1024 x 768 pixels
ຂະໜາດໄຟລ໌: 93.12kB
ຄຳຄິດເຫັນ: 0
ການຈັດອັນດັບ: ບໍ່ມີ
ຈຳນວນຂອງການເປີດຮູບ: 48