ກິດຈະກຳ ລາວເຊີດ > ລາວເຊີດ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ 04 ແຂວງ ພາກໃຕ້ ຮູບທຳອິດ ຮູບກ່ອນໜ້າ
help_flooding_victim_02.jpeg
ວັນທີ່: 24 September 2019
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຂະໜາດຮູບ: 1024 x 566 pixels
ຂະໜາດໄຟລ໌: 83.01kB
ຄຳຄິດເຫັນ: 0
ການຈັດອັນດັບ: ບໍ່ມີ
ຈຳນວນຂອງການເປີດຮູບ: 42