ກິດຈະກຳ ລາວເຊີດ > ສູນລາວເຊີດ ແລະ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຝຶກອົບຮົມອອນລາຍ ຮູບຕໍ່ໄປ ຮູບສຸດທ້າຍ
mptsector2.png
ວັນທີ່: 14 September 2020
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຂະໜາດຮູບ: 800 x 495 pixels
ຂະໜາດໄຟລ໌: 626.52kB
ຄຳຄິດເຫັນ: 0
ການຈັດອັນດັບ: ບໍ່ມີ
ຈຳນວນຂອງການເປີດຮູບ: 12