ການແຂ່ງຂັນ ການໂຈມຕີ ແລະ ຮັບມືໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ
Posted by Porher on November 21 2019 17:52:47

ວັນທີ 05 ພະຈິກ 2019, ທີ່ ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນ ໃນຫົວຂໍ້: (ການໂຈມຕີ ແລະ ຮັບມືໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ) ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ມີທັກສະໃນການວິເຄາະບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ວິທະຍາໄລເຄດ, ສຸດສະກາ, ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ (ຄວສ), ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ບໍລິສັດ ໄອທີພັດທະນາລາວ, ຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ທັງໝົດ 16 ຄົນ. ການແຂ່ງຂັນແມ່ນດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 04 ຊົ່ວໂມງ, ຮູບແບບແຂ່ງຂັນແມ່ນການໂຈມຕີ ແລະ ການປ້ອງກັນ Capture The Flag (CTF), ທີ່ໄດ້ຈັດສັນບັນດາຄໍາຖາມໃຫ້ຢູ່ໃນລະບົບເຊີເວີ (Server).

ຜົນການແຂ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ ອັບດັບທີ 01 ທ້າວ ແສງໄຊ ໄຊຍະຈັກ ຈາກບໍລິສັດໄອທີພັດທະນາ, ອັນດັບທີ 02 ທ້າວ ສິໄລສັກ ວໍລະຈັກ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ຄວສ  ແລະ ອັນດັບທີ 03 ທ້າວ ໂຢດສະວາງ ສໍລັງກຸນ ມາຈາກໂຮງຮຽນ ຄວສ.

ຈໍານວນ 03 ຄົນນີ້ ແມ່ນເປັນຕົວແທນນັກສຶກສາ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ Cyber SEA Game 2019 ລະດັບອາຊຽນ ໃນທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2019, ທີ່ ປະເທດ ໄທ, ຖ້າຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ສາມາດຍາດຄະແນນໄດ້ດີ ຫຼື ໄດ້ອັນດັບ 01 ອາຊຽນ ກໍ່ຈະໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງ ອາຊຽນ ໄປແຂ່ງຂັນ SECCON ໃນລະດັບສາກົນ Global ທີ່ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ຕໍ່ໄປ.