ວ​ີ​ດີ​ໂອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ມື​ຖື
Posted by LaoCERT on August 12 2014 18:15:15
ວ​ີ​ດີ​ໂອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ມື​ຖື


ເບິ່ງຈາກ Youtube: