ລະບົບເຂົ້າລະຫັດ End-to-End Encryption (E2EE)
Posted by LaoCERT on April 18 2017 20:48:22

 

ລະບົບເຂົ້າລະຫັດແຕ່ຕົ້ນທາງ ເຖິງ ປາຍທາງ (E2EE ຫຼື End-to-End Encryption)

(ໂດຍ: ສູນສະກັດ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພີວເຕີ)

​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ເຮົາ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ ແມ່ນມີການນຳ​ໃຊ້​ແອັບປລີເຄເຊີນ (Application) ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: LINE, WhatsApp, Wechat ແລະ ອື່ນໆ.  ​ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນ ໃນນັ້ນ  ຮູບແບບການສື່ສານດ້ວຍການຂຽນຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ການແຊັດ ໃນໜ້າຈໍໂທລະສັບ​ມື​ຖື​, ເທັບແລັດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ກໍ່ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັນໃນຊິວີດປະ​ຈຳວັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ດັ່ງ​ນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ສົ່ງໄປຫາປາຍທາງ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ສາມ ດັກເອົາຂໍ້ມູນ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ ຕ່າງໆ ລະຫວ່າງທາງ ຈຶ່ງຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກກັບລະບົບ E2EE.  

End-to-End Encryption ຫຼື E2EE ແມ່ນ​ລະ​ບົບການເຂົ້າລະຫັດລະຫວ່າງຄູ່ສົນທະນາສອງຄົນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນທາງເຖິງປາຍທາງ ຍົກຕົວຢ່າງ: ຜູ້ສົ່ງ A ແລະ ຜູ້ຮັບ B, ເມື່ອ A ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາ B ໂດຍເປີດລະບົບ E2EE (Letter Sealing ໃນ LINE ຫຼື WhatsApp) ຂໍ້ຄວາມທີ່ອອກໄປຫາ B ຈະຖືກ​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດລະຫວ່າງເສັ້ນທາງ ໂດຍເສັ້ນທາງນັ້ນແມ່ນອິນເຕີເນັດ ຂະນະທີ່ຂໍ້ຄວາມຖືກສົ່ງນັ້ນ ຫາກມີຜູ້ປະສົງບໍ່ດີ ຕ້ອງການເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ ລະ​ບົບກໍ່ຈະສະແດງ ແຕ່ລະຫັດເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດເຫັນຂໍ້ຄວາມທີ່ຜູ້ສົ່ງ A ສົ່ງເ​ຖິງ B ໄດ້.

E2EE ເປັນລະ​ບົບທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂໍ້ມູນໄດ້ສູງ ສາມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ຂໍ້​ຄວາມ​ຖືກ​ເປີດເຜີຍ​ລະ​ຫວ່າງ ການ​ສົ່ງ​ຜ່ານ ເຊີ​ເວີ ເພື່ອ​​ເຮັດ​ໃຫ້ຜູ້​ໃຊ້​ງານ​​ມີ​ຄວາມໝ​ັ້ນ​ໃຈ​ໃນການ​ສື່​ສານ​​ທີ່ປອດ​ໄພ​​ຍ້ອນ​ມີ​ລະ​ບົບ​ລັອກ​ເຂົ້າ​ລະ​ຫັດ​ຂໍ້​ຄວາມໄວ້ເ​ປັນ​ຢ່າງດີ, ລະ​ບົບ​ນີ້​ຄວບ​ໄປ​ເ​ຖິງ​ການ​ໂທ​ຟີ​ ແລະ ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ກຸ່ມ.

ການເປີດໃຊ້ງານລະ​ບົບ​ E2EE ເຄື່ອງ​ມື Letter Sealing ເຮັດໃຫ້ LINE ຍົກເລີກການໃຊ້ລະບົບ Hidden Chat ຫຼື ຂໍ້ຄວາມລັບ ແລ້ວຫັນມາໃຊ້ລະບົບ Letter Sealing ແທນຢ່າງເຕັມຕົວ ເຊິ່ງມີຄວາມປອດໄພສູງ  ປັດຈຸບັນ ມີຫຼາຍບໍລິສັດນຳໃຊ້ລະບົບນີ້ແລ້ວເຊັ່ນ: Apple, Facebook messenger, WhatsApp ແລະ LINE.