ແຈ້ງເຕືອນລະວັງ ໄວຣັດຄອມພິວເຕີ WannaCry Ransomware ຫຼື Wana Decryptor 2.0
Posted by Meesaisak on May 15 2017 22:56:57

Article Images: noticefication_from_mpt_20170515143934-1.jpg

ດາວໂຫຼດໄຟລ PDF