ພົບ Malware jQuery.min.php ໂຈມຕີເວັບໄຊນັບພັນ ພ້ອມແນວທາງການກວດສອບ ແລະ ປ້ອງກັນ
Posted by Meesaisak on November 24 2015 21:53:50

ພົບ Malware jQuery.min.php ໂຈມ​ຕີ​ເວັບ​ໄຊ​ນັບ​ພັນ ພ້ອມ​ແນວ​ທາງ​ການ​ກວດ​ສອບ ​ແລະ ​ປ້ອງ​ກັນ

ປະເພດໄພຄຸກຄາມ: Intrusion

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ເມື່ອ jQuery ກາຍ​ເປັນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລຊີທີ່​ເຫຼົ່າ​ນັກ​ພັດທະນາ​ມັກ​ເລືອກ​ໃຊ້ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ການ​ຝັງ Script jQuery ປອມ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຈຶ່ງ​ໄດ້ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ ​ແລະ​ ເລີ່ມ​ແຜ່ລະ​ບາດ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເຫຼົ່າ​ນັກ​ພັດທະນາ ​ແລະ​ ຜູ້​ເບິ່ງແຍງ​ເວັບ​ໄຊ​ຈຶ່ງ​ຄວນ​ໝັ່ນ​ກວດ​ສອບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ໂຄ້​ດຢູ່ສະເໝີ ໂດຍ​ສະເພາະ​ເວັບ WordPress ແລະ Joomla ທີ່​ມັກ​ຕົກ​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ລັກສະນະ​ນີ້​ຢູ່​ແລ້ວ ໂດຍ​ພຶດຕິກຳ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ Fake jQuery Injection ມີ​ດັ່ງ​ນີ້

News Images: malwarejq.jpg


Extended News

ພົບ Malware jQuery.min.php ໂຈມ​ຕີ​ເວັບ​ໄຊ​ນັບ​ພັນ ພ້ອມ​ແນວ​ທາງ​ການ​ກວດ​ສອບ ​ແລະ ​ປ້ອງ​ກັນ

ປະເພດໄພຄຸກຄາມ: Intrusion

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ 

ເມື່ອ jQuery ກາຍ​ເປັນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລຊີທີ່​ເຫຼົ່າ​ນັກ​ພັດທະນາ​ມັກ​ເລືອກ​ໃຊ້ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ການ​ຝັງ Script jQuery ປອມ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຈຶ່ງ​ໄດ້ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ ​ແລະ​ ເລີ່ມ​ແຜ່ລະ​ບາດ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເຫຼົ່າ​ນັກ​ພັດທະນາ ​ແລະ​ ຜູ້​ເບິ່ງແຍງ​ເວັບ​ໄຊ​ຈຶ່ງ​ຄວນ​ໝັ່ນ​ກວດ​ສອບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ໂຄ້​ດຢູ່ສະເໝີ ໂດຍ​ສະເພາະ​ເວັບ WordPress ແລະ Joomla ທີ່​ມັກ​ຕົກ​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ລັກສະນະ​ນີ້​ຢູ່​ແລ້ວ ໂດຍ​ພຶດຕິກຳ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ Fake jQuery Injection ມີ​ດັ່ງ​ນີ້

News Images: malwarejq.jpg

Credit: ShutterStock.com

ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຢາກ​ກວດ​ສອບ​ວ່າ​ເວັບ​ຕົວ​ເອງ​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ ຫຼື ​ບໍ່ ສາມາດ​ໃຊ້ https://sitecheck.sucuri.net/ ເຂົ້າໄປ​ກວດ​ສອບ​ໄດ້​ຟຣີໆທັນ​ທີ

ລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

  WordPress ແລະ Joomla 

ຂໍ້ແນະນຳໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂ  

ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ເວັບ​ໄຊຈາກ Fake jQuery Injection

 

ເອກະສານອ້າງອີງ:

  1. https://www.techtalkthai.com/jquery-min-php-malware-is-attacking-thousands-of-websites/