ລະວັງມັນແວ (Malware) ໃນ Facebook messenger ຖ້າຫາກວ່າກົດເຂົ້າໄປຈະຕິດມັນແວ
Posted by Meesaisak on January 08 2018 20:41:29

ລະວັງມັນແວ (Malware) ໃນ Facebook messenger ຖ້າຫາກວ່າກົດເຂົ້າໄປຈະຕິດມັນແວ ອາໄສເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຫຍື່ອຂຸດເງິນດີຈີຕອນ “Monero”

News Images: msg1.jpg

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ໃຜທີ່ໃຊ້ Facebook Messenger ຫຼື ແຊັດຜ່ານ Inbox ຕ້ອງລະວັງໃນການຮັບໄຟລ໌ ຫຼັງຈາກນັກວິໄຈດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂອງບໍລິສັດ Trend Micro ຄົ້ນພົບມັນແວ (Malware) “Digmine” ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ເພື່ອອາໄສເຄື່ອງທີ່ຕິດມັນແວຊ່ວຍຂຸດເງິນສະກຸນດີຈີຕອນ (Digital) ຊື່ວ່າ “Monero” ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມບັນຊີ Facebook ໄດ້ຢ່າງສົມບູນອີກດ້ວຍ.


Extended News

ລະວັງມັນແວ (Malware) ໃນ Facebook messenger ຖ້າຫາກວ່າກົດເຂົ້າໄປຈະຕິດມັນແວ ອາໄສເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຫຍື່ອຂຸດເງິນດີຈີຕອນ “Monero”

News Images: msg1.jpg

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ໃຜທີ່ໃຊ້ Facebook Messenger ຫຼື ແຊັດຜ່ານ Inbox ຕ້ອງລະວັງໃນການຮັບໄຟລ໌ ຫຼັງຈາກນັກວິໄຈດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂອງບໍລິສັດ Trend Micro ຄົ້ນພົບມັນແວ (Malware) “Digmine” ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ ເພື່ອອາໄສເຄື່ອງທີ່ຕິດມັນແວຊ່ວຍຂຸດເງິນສະກຸນດີຈີຕອນ (Digital) ຊື່ວ່າ “Monero” ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມບັນຊີ Facebook ໄດ້ຢ່າງສົມບູນອີກດ້ວຍ.

News Images: msg2.jpg

ຜົນກະທົບ 

          ມັນແວຈະອາໄສເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຫຍື່ອຂຸດເງິນສະກຸນດີຈີຕອນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຊ້າລົງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ກະຈາຍມັນແວເປັນວົງກວ້າງອີກດ້ວຍ.

ລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ໄຟລ໌ມັນແວມີລັກສະນະຄ້າຍຄືຄິບວີດີໂອ ແຕ່ກົດເຂົ້າໄປແລ້ວຈະຕິດມັນແວ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍໄປຫາໝູ່ເພື່ອນຂອງຕົນເອງໃນ Facebook ຊຶ່ງຈະແຜ່ກະຈາຍຜ່ານຄອມພິວເຕີ PC ທີ່ໃຊ້  Chrome ໃນການເຂົ້າເວັບໄຊ, ສ່ວນໃນມືຖືແມ່ນມັນແວຈະບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້

News Images: msg3.jpg

ຂໍ້ແນະນຳໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂ

ເວລາທີ່ໄດ້ຮັບໄຟລ໌ແປກໆບໍ່ຄວນກົດດາວໂຫຼດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຈາກໄຟລ໌ມັນແວທີ່ລະບາດຜ່ານທາງ Facebook Messenger.

ເອກະສານອ້າງອີງ:

  1. https://www.it24hrs.com/2017/malware-on-facebook-messenger-cryptocurrency/
  2. http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/digmine-facebook-messenger-cryptocurrency-mining-malware-monero-bitcoin-a8125021.html