ສູນລາວເຊີດ ຊ່ວຍເປັນເປັນວິທະຍາກອນໃຫ້ແກ່ຊຸດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ IT ໃຫ້ສື່ມວນຊົນ

img_0439_copy.jpg

ວັນທີ່: 03 February 2017
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຈຳນວນຮູບພາບ: 6

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ

dsc_2903_r.jpg

ວັນທີ່: 07 July 2016
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: Meesaisak
ຈຳນວນຮູບພາບ: 6

ຝຶກອົບຮົມ ການແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນ ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ

dsc_1717.jpg

ວັນທີ່: 19 April 2016
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: Meesaisak
ຈຳນວນຮູບພາບ: 5

ຝຶກອົບຮົມລະບົບວິເຄາະ,ກວດຈັບໄພຄຸກຄາມທາງອິນເຕີເນັດຂັ້ນສູງ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນລະບົບ

dsc_1342.jpg

ວັນທີ່: 11 February 2016
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: Meesaisak
ຈຳນວນຮູບພາບ: 8

ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ MoM ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມເຊີດ ແລະ ລາວເຊີດ

ບໍ່ມີຮູບພາບນ້ອຍ

ວັນທີ່: 13 January 2016
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: Meesaisak
ຈຳນວນຮູບພາບ: 6

ການແຂ່ງຂັນຄັດເລືອກຕົວແທນປະເທດລາວ ເພື່ອໄປແຂ່ງຂັນ Cyber SEA Game ທີ່ຈາກາຕ້າ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ບໍ່ມີຮູບພາບນ້ອຍ

ວັນທີ່: 03 November 2015
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: Meesaisak
ຈຳນວນຮູບພາບ: 6

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃນການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ

_dsc9691.jpg

ວັນທີ່: 22 July 2015
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: Meesaisak
ຈຳນວນຮູບພາບ: 4

ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ Email, (ການນຳໃຊ້ PGP ເຂົ້າລະຫັດ), ການເຂົ້າລະຫັດເອກະສານ

ບໍ່ມີຮູບພາບນ້ອຍ

ວັນທີ່: 18 May 2015
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: Meesaisak
ຈຳນວນຮູບພາບ: 5

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ເອກະສານ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາປີ

4dsc04612.jpg

ວັນທີ່: 02 March 2015
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຈຳນວນຮູບພາບ: 5

ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການທົດສອບລະບົບແລະການກວດກາລະບົບເຄື່ອຂ່າຍໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-12/12/2014

dsc_1615.jpg

ວັນທີ່: 22 December 2014
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຈຳນວນຮູບພາບ: 5

ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດການສະແກນຊ່ອງໂຫ່ວ ແລະ ການກວດສອບໄພຄຸກຄາມ

dsc_1265.jpg

ວັນທີ່: 05 November 2014
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຈຳນວນຮູບພາບ: 4

ພິທີເປີດບັ້ນຝຶກອົບຮົມໂຄງການກໍ່ສ້າງຄວາມພ້ອມຂອງສູນລາວເຊີດ ໄລຍະທີ II

dsc_0812.jpg

ວັນທີ່: 13 August 2014
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: Meesaisak
ຈຳນວນຮູບພາບ: 3