ຝຶກອົບຮົມ ການບໍລິຫານຈັດການຄວາມປອດໄພລະບົບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

img_2486.jpg

ວັນທີ່: 03 May 2017
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຈຳນວນຮູບພາບ: 5

ສຳມະນາ ການວິເຄາະລະບົບຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສຳລັບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

img_2293.jpg

ວັນທີ່: 21 March 2017
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຈຳນວນຮູບພາບ: 7

ປະຊຸມສຳມະນາ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ວາງແຜນຮ່ວມມືຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ

img_1835edited.jpg

ວັນທີ່: 23 February 2017
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຈຳນວນຮູບພາບ: 5

ຕ້ອນຮັບຄະນະນັກສຶກສາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ສູນລາວເຊີດ

img_1701edited.jpg

ວັນທີ່: 23 February 2017
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຈຳນວນຮູບພາບ: 5

ກອງປະຊຸມ ສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ ການປ້ອງກັນໄພຄຸກຄາມ ທາງໄຊເບີ 2017

img_1578.jpg

ວັນທີ່: 23 February 2017
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຈຳນວນຮູບພາບ: 8

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳໃຫມ່ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ

ບໍ່ມີຮູບພາບນ້ອຍ

ວັນທີ່: 23 February 2017
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຈຳນວນຮູບພາບ: 14

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ສໍາລັບບັນດາປະເທດ CLMV

1_1.jpg

ວັນທີ່: 22 February 2017
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຈຳນວນຮູບພາບ: 9

ສູນລາວເຊີດ ຊ່ວຍເປັນເປັນວິທະຍາກອນໃຫ້ແກ່ຊຸດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ IT ໃຫ້ສື່ມວນຊົນ

img_0439_copy.jpg

ວັນທີ່: 03 February 2017
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຈຳນວນຮູບພາບ: 6

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ

dsc_2903_r.jpg

ວັນທີ່: 07 July 2016
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: Meesaisak
ຈຳນວນຮູບພາບ: 6

ຝຶກອົບຮົມ ການແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນ ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ

dsc_1717.jpg

ວັນທີ່: 19 April 2016
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: Meesaisak
ຈຳນວນຮູບພາບ: 5

ຝຶກອົບຮົມລະບົບວິເຄາະ,ກວດຈັບໄພຄຸກຄາມທາງອິນເຕີເນັດຂັ້ນສູງ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນລະບົບ

dsc_1342.jpg

ວັນທີ່: 11 February 2016
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: Meesaisak
ຈຳນວນຮູບພາບ: 8

ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ MoM ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມເຊີດ ແລະ ລາວເຊີດ

ບໍ່ມີຮູບພາບນ້ອຍ

ວັນທີ່: 13 January 2016
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: Meesaisak
ຈຳນວນຮູບພາບ: 6