ກິດຈະກຳ ລາວເຊີດ > ລາວ​ເຊີດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຮູບຕໍ່ໄປ ຮູບສຸດທ້າຍ
whatsapp_image_2019-02-19_at_111826_4.jpeg
ວັນທີ່: 15 March 2019
ເຜີຍແຜ່ໂດຍ: palivath
ຂະໜາດຮູບ: 800 x 600 pixels
ຂະໜາດໄຟລ໌: 136.53kB
ຄຳຄິດເຫັນ: 0
ການຈັດອັນດັບ: ບໍ່ມີ
ຈຳນວນຂອງການເປີດຮູບ: 109