ກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິຊາການ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ທາງໄຊເບີ (Cyber Security Workshop)
Posted by palivath on September 06 2018 18:25:12

        ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 03 ກັນຍາ 2018, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພຣາຊ່າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ, ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາຊຽນ (ASEAN CIO Association ຫຼື ACIOA) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິຊາການຂື້ນໄລຍະສອງວັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ (Cyber Security Workshop)” ຊຶ່ງໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ພູຂົງ ຈິດຮູບໂລກ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ຊຶ່ງມີວິຊາການຈາກ ກະຊວງ ປທສ ແລະ ກະຊວງອ້ອມຂ້າງ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ.

        ໃນງານພິທີດັ່ງກ່າວ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ກ່າວວ່າ: “ປັດຈຸບັນນີ້, ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຫຼື ໄອຊີທີ ໄດ້ມີການພັດທະນາແບບກ້າວກະໂດດ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. ສະນັ້ນ, ຄຽງຄູ່ກັບການລົງທຶນໃນໂຄງລ່າງພື້ນຖານເຕັກນິກທັນສະໄໝນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຍິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນ ໃນການກໍ່ສ້າງວິຊາການຜູ້ຊ່ຽວຊານໄອຊີທີ ໃຫ້ມີທັກສະຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ດ້ວຍປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ໃນນີ້ລວມທັງຂະແໜງການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງ ປທສ ເລັງເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດຫົວຂໍ້: ຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເປັນຫນຶ່ງໃນ ເຈັດ ຍຸດທະສາດ ພາຍໃນໄລຍະ 10 ປີ ຮອດ 2025 ກໍຄື ແຜນພັດທະນາ 5 ປີຄັ້ງທີ 2 ຮອດ 2020 ຂອງຕົນ. ຜ່ານມາທາງກະຊວງໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທາງເອກເລັກໂຕຣນິກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຍັງໄດ້ສ້າງປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງພື້ນຖານເຕັກນິກ ເຊັ່ນ ສູນລາວເຊີດ ກໍຄື ການພັດທະນາບຸກຄະລະກອນດ້ານນີ້ ໃນຫລາຍຮູບແບບຢ່າງເປັນປະຈຳ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານຄວາມປອດໄພ, ການທົບທວນຄືນເຄືອຂ່າຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ, ການຊອກຫາຊ່ອງທາງຂອງມາດຕະການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີນ, ພິຈາລະນາດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ເຕັກນິກການສືບສວນສອບສວນ ແລະ ການວາງແນວທາງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນຕໍ່ໜ້າ”.

        ການຈັດສໍາມະນາວິຊາການຄັ້ງນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ການແນະນໍາເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ລວມທັງບັນດາຕົວຢ່າງເຫດການ ແລະ ວິທີການຮັບມືກັບການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນເຫດການສຸກເສີນໃນໂລກອອນລາຍ(Cyberspace). ພ້ອມນີ້, ນັກສໍາມະນາກອນ ຍັງສາມາດນໍາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ ເພື່ອວາງແຜນການຮັບມືເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ຍັງສາມາດຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂອງບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນ ຕື່ມອີກດ້ວຍ.