ສູນລາວເຊີດ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ວິຊາການດ້ານໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ
Posted by palivath on December 21 2018 22:06:50

         

          ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 10 ທັນວາ 2018, ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ(ປທສ) ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ພລັອດຄູລິດ ເທັກໂນໂລຊີ, ປະເທດ ສິງກະໂປ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາວິຊາການຂື້ນໄລຍະເຄີ່ງວັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ໄພຄຸກຄາມ ທາງໄຊເບີ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ (The Seminar on Cyber Security Threat Intelligence and Cyber Security Monitoring service)” ຊຶ່ງໃຫ້ກຽດເປັນ ປະທານໂດຍ ທ່ານ ສຸດສາຄອນ ພົມມະຈັນ, ຮອງຫົວໜ້າ ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ໂດຍມີນັກສໍາມະນາກອນຂັ້ນວິຊາການຈາກ ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ປທສ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 35 ທ່ານ.

          ໃນງານພິທີເປີດກອງປະຊຸມສໍາມະນາດັ່ງກ່າວ ປະທານໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ: “ປັດຈຸບັນນີ້, ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຫຼື ໄອຊີທີ ໄດ້ມີການພັດທະນາແບບກ້າວກະໂດດ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. ສະ​ນັ້ນ, ຄຽງຄູ່ກັບການລົງທຶນໃນໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝພວກ​ເຮົາ​​ຍິ່ງມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍ່ສ້າງ ພະນັກງານວິຊາການຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄອຊີທີ ໃຫ້ມີທັກ​ສະຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ໃຫ້ມີທັກສະ ທຽບເທົ່າສາກົນ. ຕໍ່ກັບປັນຫາໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ, ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງ ປທສ ກໍ່ເລັງເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດການຮັກສາວຽກງານຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ເປັນຫນຶ່ງໃນ ເຈັດ ຍຸດທະສາດພາຍໃນໄລຍະ 10 ປີ ຮອດ 2025 ກໍຄື ແຜນພັດທະນາ 5 ປີຄັ້ງທີ 2 ຮອດ 2020 ຂອງຕົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ເພື່ອເປັນ ການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານວຽກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ກະຊວງ ປທສ ໃຫ້ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານການ ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນກົມກອງຂອງຕົນເອງ.