ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຜ່ານຮ່າງ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ
Posted by palivath on November 16 2017 19:59:10

        Policy

        ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2017, ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດ​ກວ້າງຜ່ານ​ຮ່າງ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມ ໂດຍ ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເປັນກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະຄືດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ນໍາກັນດີແລ້ວວ່າ: ໃນປັດຈຸບັນ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ການບໍລິຫານຈັດການ, ການໃຫ້ບໍລິການ, ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບອິນເຕີເນັດທີ່ບໍ່ມີພົມແດນ, ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງປະໂຫຍດອັນມະຫາສານມາສູ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງໂລກ.

        ສໍາລັບຢູ່ປະເທດເຮົາ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ, ລະບົບສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມມີຄວາມກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່ານັບມື້ດີຂຶ້ນ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ກໍ່ໄດ້ກາຍເປັນກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ ແລະ ຈໍາເປັນໃນສັງຄົມ. ສະນັ້ນ, ການສ້າງ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຊ່ວຍພັກດັນໃຫ້ທຸກຂະແໜງການທີ່ນໍາໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນງານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປົກປ້ອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດຂະແໜງ ການ ປທສ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນແລວທາງໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ວິທີການດໍາເນີນງານດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂອງສາກົນ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຈໍາເປັນດັ່ງກ່າວ ທາງລັດຖະບານ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະກໍຄື ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຂຶ້ນ, ຊຶ່ງການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີເວລາໃນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາເຊື່ອແນ່ວ່າບັນດາເນື້ອໃນຂອງຮ່າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງອຸດົມສົມບູນ ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາໄດ້ມີການຮີບໂຮມ, ປຽບທຽບ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເອົາບົດຮຽນຈາກນະໂຍບາຍ ແລະ ບົດແນະນໍາ ທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນຂອງຫຼາຍປະເທດ ມາຮວບຮວມເປັນເນື້ອໃນຂອງນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບົດແນະນໍາຂອງອົງການໂທລະຄົມສາກົນ ແລະ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂອງປະເທດອິນເດຍ.

        ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນ ສ້າງນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກໍານົດແລວທາງການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອປ້ອງກັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສໍາຄັນ (Critical Information Infrastructure Protection “CIIP”) ຂອງປະເທດ ແລະ ຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມປອດໄພການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຕອບສະໜອງໄດ້ການປະຕິບັດພັນທະການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາດ້ານໄອຊີທີ ຂອງອາຊຽນ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ແລະ ວິໄສທັດຂອງ ຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຮອດປີ 2030.