ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງເວບໄຊທ໌

ອອນລາຍ : 1
ມື້ນີ້ :        29
ມື້ວານນີ້ :   17
ອາທິດນີ້ :   29
ເດືອນນີ້ :   3009

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງ : 433096
ເວບໄຊທ໌ເປີດມາໄດ້ 1873 ວັນ
231 ຄົນ / ວັນ

ຮ່ວມມື ASEAN-Japan


ລາວເຊີດ Partners

ເລືອກພາສາ (Language)

ຕິດຕາມ ລາວເຊີດ ທາງເຟສບຸກ

Poster ເຕືອນໄພທາງອິນເຕີເນັດ

ປີ 2017

ປີ 2016

ເບີ່ງທັງໝົດ

ການເຂົ້າເຖິງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແມ່ນ ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ເຂົ້າໃນລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ມີມາດຕະການປ້ອງກັນສະເພາະ ຫຼື ເພື່ອລັກເອົາຂໍ້ມູນທາງດ້ານການຄ້າ, ດ້ານການເງິນ, ຄວາມລັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ.

ບົດຄວາມ: ແຜ່ນພັບເຕືອນໄພທາງອິນເຕີເນັດ

- 10 ຄຳແນະນຳ ໃນການປ້ອງກັນ ໄພຄຸກຄາມຜ່ານທາງ Email

10 ຄຳແນະນຳ ໃນການປ້ອງກັນ ໄພຄຸກຄາມຜ່ານທາງ Email


- 10 ພຶດຕິກຳ ທີ່ເປັນອາຊະຍາກຳ ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ

10 ພຶດຕິກຳ ທີ່ເປັນອາຊະຍາກຳ ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ


- 5 ຂັ້ນຕອນ ໃນການຈັດການກັບເຫດການ ທາງໄຊເບີ

5 ຂັ້ນຕອນ ໃນການຈັດການກັບເຫດການ ທາງໄຊເບີ